Toernooien SofttipsAgenda SOFTTIP AGENDA ALGEMEEN Toernooien SofttipsAgenda

01). Op alle toernooien die door onze organisatie georganiseerd worden zijn dezelfde regels van kracht als die van de competitie. Onderstaand volgen hier enkele aanvullingen op.


02). Er zijn dit seizoen acht Kaaidarts. Vier 501 en vier Cricket toernooien.


03). Alle Kaaidarts zijn dit jaar Open Toernooien wat betekent dat er niet op verschillende niveaus gedart wordt.


04). Dit seizoen tellen alle behaalde resultaten mee voor de eindranking ongeacht het aantal deelnames.


05). Bij een aantal deelnemers tot 32 wordt er met een poule systeem gedart waarna er verder gespeeld wordt via een winnaars en verliezers KO Sheet. (enkel KO). De poules worden afhankelijk van het aantal deelnemers volgens vastgestelde schema’s gespeeld. Het zelfde telt voor de KO sheets.

Bij meer dan 32 deelnemers worden er niet met een poule systeem gespeeld maar worden de wedstrijden via een Dubbel KO Sheet gespeeld.


06). Tijdens de poule wedstrijden worden er per wedstrijd drie legs gespeeld (alle drie spelen) Bij een gelijke stand in de poule wedstrijden telt het onderlinge resultaat. Mochten er meerdere spelers in de poule gelijk zijn geëindigd dan wordt er middels een BO1 waarin alle betreffende spelers gooien beslist wie uiteindelijk welke positie in de poule inneemt.

Bij poules van 5 deelnemers gaan de nummers één en twee naar de winnaars ronde, de nummers drie en vier naar de verliezers ronde. De nummers vijf vallen af.

Bij meer dan 32 deelnemers wordt er in de winnaars ronde BO5 gespeeld en in de verliezers ronde BO3


07). Inschrijfgeld bedraagt € 7,50 waarvan € 5 bestemd is voor het prijzengeld van de dag. De overige € 2,50 gaan in een pot voor de eindranking.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er in principe per Kaaidart zes geld prijzen te verdelen. Bij een Kaaidart tot 32 deelnemers zijn er drie geldprijzen voor zowel de winnaars als de verliezers sheet. Bij meer dan 32 deelnemers zijn er geldprijzen t/m de plaatsen 5/6.


08). Voor aanvang van de wedstrijd dient er getost te worden. De winnaar van de tos begint de wedstrijd. Bij een beslissende leg ( 1-1 ) of (2-2 bij meer dan 32 deelnemers) mag de speler die de laatste leg verloor bepalen wie er als eerste de Bull gaat zetten voor wie de laatste en beslissende leg mag beginnen.


09). Bij een blinddate zal altijd de dame of amateur als eerste beginnen, en indien aan de orde ook de Bull zetten bij een gelijke stand cq. beslissende leg. Altijd zal er bij aanvang getost worden wie de eerste leg begint; verliezer van die leg begint de tweede leg enz.


10). Een speler of speelster die tijdens een evenement de wedstrijd staakt of tussen twee wedstrijden uit het toernooi stapt, verliest hierbij het recht op desbetreffende plaats met daarbij het bijbehorende punten en prijzengeld.

Alle andere spelers schuiven dan automatisch een plaats op in de eindklassering.

Bij bijzondere omstandigheden kan de organisatie een uitzondering maken op deze regel.


11). De organisatie heeft ten alle tijde het recht om spelers die onsportief gedrag vertonen uit het toernooi te verwijderen en te diskwalificeren.


12). Wijziging van de spelregels zullen indien nodig voor aanvang bekend gemaakt worden, en anders gelden de normale regels volgens Bullshooter.


13). Enigerlei vorm van geweld is voldoende om een spelers van verdere deelname aan het toernooi uit te sluiten en de behaalde punten te verliezen. Een

van het toernooi uitgesloten speler kan geen aanspraak maken op restitutie van reeds betaald inschrijfgeld. Ook kan de organisatie besluiten betreffende speler uit te sluiten voor volgende toernooien.


14). Misbruik van toestellen of uitrusting of onsportief gedrag kan aanleiding zijn voor een beslissing van de organisatie om het spel of de wedstrijd waarin dit gedrag zich voordeed te beslissen in het nadeel van de "overtreder". Indien een dergelijk gedrag zich herhaalt kan dit aanleiding zijn voor uitsluiting van het toernooi. Ook kan de organisatie besluiten betreffende speler uit te sluiten voor volgende toernooien.

15). Puntentelling:


 Winnaarsronde:


Verliezersronde:


Dubbel KO Sheet:








1 >  40 pnt

2 >  36 pnt

3 >  32 pnt

4 >  28 pnt

5/8 >  24 pnt

9/16 >  20 pnt


1 >  25 pnt

2 >  21 pnt

3 >  18 pnt

4 >  16 pnt

5/8 >  14 pnt

9/16 >  12 pnt



1 >  40 pnt

2 >  36 pnt

3 >  32 pnt

4 >  28 pnt

5/6 >  24 pnt

7/8 >  22 pnt

9/16 >  20 pnt

13/16 >  18 pnt

17/24 >  16 pnt

25/32 >  14 pnt

33/48 >  12 pnt

 Rest >  10 pnt








16). De organisatie beslist over eventuele geschillen bij wedstrijden en in zaken waarin dit reglement niet voorziet. In alle gevallen is de uitspraak van de organisatie bindend.

BERGS OPEN 2016 Bergs Open 2016 BERGS OPEN 2015 DE UITSLAGEN